درباره ما

کشت و صنعت آی نار، فعالیت خود را به صورت مستمر از سال 2014 در زمینه انار و فرآورده های آن با هدف گسترش و توسعه روابط کاری با تجار و شرکت های خارجی کشورهای مختلف آغاز نموده است.
این شرکت با در اختیار داشتن باغات و سردخانه های مجهز برای نگه داری انار و فرآورده های انار توانسته همکاری خوبی را با مشتریان داخلی و خارجی داشته باشد.

تماس با ما